súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Občanom schválili vyššie dane, sebe vyššie odmeny!

Dátum: 10.03.2009 Zdroj: Admin

Dnešné obecné zastupiteľstvo okrem iného prejednávalo žiadosť Kálmana Kerekeša, ktorý požiadal obec o odpredaj alebo dlhodobý prenájom pozemku pod jeho drevenými stánkami pod hradom Krásna Hôrka. Predstavil svoj projekt, kde by sa namiesto starého bufetu postavila reštaurácia aj s verejnými wc. Podľa jeho slov jeho projekt nebude konkurovať projektu obce na vytvorenie areálu pod hradom, bude na vysokej úrovni čo dokladoval predloženou štúdiou. Pán Kerekeš uviedol že už teraz platí obci za prenájom pozemkov pod hradom 60-70tis. Sk/ročne, preto žiada obec o prijateľnejšie podmienky vedúce k obojstrannej spokojnosti. Pri dolnom zrubovom bufete plánujú Kerekešovci hotel s reštauráciou, pričom ponúkol obci podiel v tomto projekte, ubezpečil poslancov že na to určite dostanú peniaze. Daľším bodom bolo prejednávanie problému okolo VZN -zásad hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu zvereného obci, kde obec obdržala prokurátorký protest, nakoľko nereagovala na zmeny v zákonoch, na vznik SR, zmenu meny atď. Prejednania sa opäť dočkala aj "školská " bytovka, kde si vydiskutovali všetky podrobnosti okolo predaja bytovky, hlasovanie však odsunuli na nasledujúce zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo o mesiac odsunulo hlasovanie o ponuke zobrať do prenájmu pozemok pri pošte, čím by sa vytvorilo malé námestie v našej obci. Obec vyhlasuje voľby kontrolóra obce, podmienkou je úplné stredoškolské vzdelanie, 10 ročná prax, prihlášku je možné doručiť do 7.4.2009 do 15hod. Na vypracovanie VZN ktoré sú nevyhnutne potrebné pre obec plánujú najať právnickú kanceláriu. Obec na dnešnom zastupiteľstve schválila najdôležitejší bod - rozpočet na rok 2009 a výhľadový rozpočet na roky 2010 a 2011. Príjmová časť je vo výške 1 392 955€, výdavková časť je 1 368 600 €, prebytok hospodárenia 24 355 €. Rozpočet v najbližšom čase zverejním, sú tam veľmi zaujímavé položky napr. veľké zákazky pre našich poslancov. Šokom je v čase krízy zvýšenie odmien pre poslancov, keď iné obce a mestá šetria. Starosta poslancov pozval na preberacie konanie budovy pošty, ktoré sa uskutoční budúci utorok o 9,30. Poslanec MVDr. Ferenc uviedol že ho kontaktoval riaditeľ školy Mgr. Mikula so žiadosťou o pomoc, nakoľko v areáli školy túlavé psi ohrozujú zdravie školákov. Ako poslanec Ferenc uviedol, odmieta pomôcť s týmto problémom, nakoľko ho ľudia ohovárajú za likvidáciu cca 100 psov z decembra minulého roku, pričom on neporušil žiadny zákon a ušetril obci značné finančné prostriedky a mal na to súhlas obecného zastupiteľstva. Neznámemu pisateľovi vadí že uhynuté zvieratá neboli zlikvidované v kafilérii ale zakopané pri obci, z čoho podľa slov pisateľa môže vzniknúť epidémia. Ako MVDr. Ferenc uviedol epidémia mohla práve vzniknúť z premnožených psov v osade, no podobnú pomoc obci už v budúcnosti odmietne, nechce aby sa jeho meno pretriasalo v bulvári. V tejto záležitosti kontaktujte prosím priamo pána doktora na jeho osobný mail, na vypisovanie v tejto veci už nebudem reagovať. V ďaľšej veci poslanec Ferenc upozornil poslancov že niektoré dane máme vyššie ako v Rožňave, poslanci sľubili že sa k daniam vrátia , no ich zníženie je možné až od 1. januára 2010. Poslanec Gunár sa sťažoval na prístupovú cestu v osade, školáci chodia do školy špinavý od blata. Pozemkom v osade sa venoval aj Štefan Szanislo, kde argumentoval že on má menšie práva ako rómska menšina v našej obci. Ako uviedol starosta Štefan Szarka, celý problém s pozemkami v rómskej osade sa rieši prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a pozemkových úradov. V diskusii vystúpil aj poslanec Gunár, ktorý žiadal doručovanie platobných výmerov do osady na podpis. Pán Gunár ďalej informoval o postupe s Centrom voľného času.Počas rokovania zastupiteľstva odznelo z úst poslanca kandidujúceho za stranu Smer hanlivé vyjadrenie na občanov tejto obce, reakciu strany Smer a starostu uverejním hneď po jej obdržaní.

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006