súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

NÁZORY ČITATEĽOV

Dátum: 12.02.2009 Zdroj: Čitateľ

Nad usadlosť pod pyšným hradom Krásna Hôrka sa postupne začínajú sťahovať čierne mraky, ktoré sú predzvesťou prichádzajúcej búrky. V obci, ktorá má približne 2500 obyvateľov, každý tretí človek býva v tzv. rómskej osade, na terajšie pomery vo veľmi zaostalých podmienkach a na cudzích pozemkoch. V takejto osade spôsob života určuje, najmä rozšírená reprodukcia jej obyvateľov, keď za päť rokov tu pribudne asi sto detí, pre ktoré sa nevytvárajú vhodné podmienky pre ich ďalší kvalitný život. V obci Krásnohorské Podhradie preto vzniká ohnisko napätia, tak ako medzi čiernymi mrakmi a zemou pred príchodom zničujúcej letnej búrky. V obci už pred 10 rokmi mali začať stavať, hlavne v tzv. rómskej osade sociálne byty s nižším štandardom a to namiesto nelegálnych domov a rôznych chatrčí. Na tieto byty mohla obec dostať od štátu aj príslušné dotácie, ale túto príležitosť trestuhodne nevyužila, lebo nebola schopná cez svoje orgány pre takúto výstavbu zabezpečiť platný územný plán obce. Krásnohorské Podhradie má každoročne k dispozícii tzv. koláč, ktorý dostáva od štátu formou peňazí z podielových daní a tak mohla bez problémov v rozpočte prideliť alikvotnú časť približne 4 miliónov /800x5.000,-Sk/ na výrazné vylepšenie infraštruktúry tzv. rómskej osady a jej priľahlých častí, ktoré sú značne zdevastované. Orgány obce nekonajú tak a prideľujú im len omrvinky z tohto koláča, čo je neprípustné. Preto oprávnene kladieme otázky, my ostatní obyvatelia obce, že kto je za takéto hospodárenie v obci zodpovedný a to nielen politicky, no možno aj trestnoprávne. Vychádza zo zákona jednoznačná odpoveď – je to starosta obce a jeho zástupca, ktorí v tandeme riadia a kontrolujú obec už asi 20 rokov. Alarmujúci stav v tzv. rómskej osade a jej priľahlých územiach obce je v prvom rade ich vysvedčením o činnosti v obci. Dúfajme že obyvateľov Krásnohorského Podhradia pred zničujúcou búrkou „osvieti“ Slnko, hlavne pre budúcimi voľbami obecnej samosprávy a uvedených pánov pošlú tam, kde tam už dávno svojou činnosťou patria. Potom im už nepomôže ani „sebachvála“ v občasníku „Život pod hradom“, ktorý nás už od roku 2006 stál približne 250.000,-Sk a činnosť jeho šéfredaktora tiež asi 25.000,-Sk. Orgány obce by svojich obyvateľov o dianí v obci mali zo zákona informovať bezodplatne.

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006