súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Slávnostné otvorenie výstavy „Zlato, rubíny, diamanty...“

Dátum: 14.07.2014 Zdroj: www.betliar.eu

Program podujatí na rok 2014 v kaštieli Betliar

Séria prednášok pod názvom: Piatkové popoludnia u Andrássyovcov
Symbolické vstupné 1,-€
11. 7. 2014 (piatok) o 17.00
Rakúsko-uhorská aristokracia – mýty a skutočnosť (prednáška)
Mentalita a životný štýl šľachty v 19. a prvej polovici 20. storočia
Lektor: PhDr. Daniel Hupko, SNM – Múzeum Červený Kameň

18. 7. 2014 (piatok) o 17.00
Slávnostné otvorenie výstavy „Zlato, rubíny, diamanty...“
Výstava doteraz nevidených šperkov Andrássyovcov z trezoru.
Šperky budú vystavené len 18. – 20 júla 2014 v pilierovej predsieni kaštieľa
po otvorení výstavy prednáška:
Emanuel Andrássy – zberateľ, mecén, umelec
Drahé kovy v zbierkach železného grófa
Lektor: Mgr. Július Barczi, SNM – Múzeum Betliar

26. 7. 2014 (sobota)
Andrássyovský piknik spojený so slávnostným odhalením sôch, ktoré sa vrátia na bránu parku Betliarskeho kaštieľa
Záhradná slávnosť na lúke pred kaštieľom.

1. 8. 2014 (piatok) o 17.00
Zdravie je boží dar – nezneužívajte ho, ale využívajte. (prednáška)
Šľachtické ženy ako pacientky a liečiteľky a ich medicínske znalosti
Lektor: PhDr. Tünde Lengyelová CSc.

15. 8.2014 (piatok) o 17.00
Slávnostné otvorenie staronovej expozície exotických trofejí, orientálnych zbraní a egyptológie
na reinštalovanom prízemí kaštieľa

22. 8.2014 (piatok) o 17.00
Gróf Juraj Andrássy – príbeh reťazového mosta. (prednáška)
Podnikanie šľachty so zreteľom na rod Andrássyovcov.
Lektor: Mgr. Silvia Lörinčíková, SNM – Múzeum Betliar

30. 8. 2014 (sobota) o 17.00
História záznamu zvuku (prednáška)
Prednáška majiteľa súkromnej zbierky o historických gramofónoch a fonografoch s hudobnými ukážkami pri príležitosti ukončenia výstavy.
Lektor: Ing. Michal Tokovský

5. 9. 2014 (piatok) o 17.00
Poslední Andrássyovci na fotografiách. (prednáška)
Historické fotografie ako jedinečný prameň poznania.
Lektor: Mgr. Katarína Takácsová, SNM – Múzeum Betliar

2. 10. 2014 (štvrtok) o 17.00
Poľovníctvo a Andrássyovci. (prednáška)
Lektor: Mgr. Tímea Máteová, Pamiatkový úrad Košice
V rámci podujatia ARS ANTIQUA

19.9.2014 (piatok)
Reštaurovanie a ladenie historických klavírov s koncertom Miklósa Nyékyho (prednáška spojená s koncertom)
Lektor: Mária Bujnovská

22.9.2014 (pondelok)
Záverečný koncert ARS ANTIQUA v galérii predkov

11. 10. 2014 (sobota)
Jazda Sv. Huberta, 19. Ročník
Slávnostné ukončenie jazdeckej sezóny v areáli historického parku kaštieľa v Betliari.

25. 10. 2014 (sobota)
Zádušná omša za Františku Andrássyovú
Zádušná omša bude celebrovaná pri príležitosti 112. výročia úmrtia Františky Andrássyovej
Fakľový sprievod z Františkinho námestia k mauzóleu a vystúpenie miestneho spevokolu

5. 12. 2014 (piatok)
Mikuláš v kaštieli
Stretnutie detí s Mikulášom
Mikuláš odovzdá darčeky deťom z materských škôl a škôl v Betliari a Rožňave

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006